Vårt upplägg för personlig träning

 

När du bestämt dig för att investera i din hälsa och ta hjälp av oss

bokar vi in en tid för ett första möte med vår PT-Linda. 

 

Första mötet med Linda är en konsultation.

 

Här ligger all fokus på dig som kund och vi gör tillsammans en behovsanalys.

Det innebär att Linda ställer en rad frågor till dig om din tidigare träningsbakgrund, eventuella skador och sjukdomar, vilka mål och vilka syfte du har med din träning. 

allt detta ligger sedan som grund för ditt träningsprogram,

 samt är en viktig nyckel till din framgång.

 

Du bestämmer alltid själv hur du vill gå vidare med din träning efter konsultationen

och om du vill anlita Linda som personlig tränare. 

 

VAD HÄNDER EFTER KONSULTATIONEN OCH DITT VAL ATT TRÄNA MED LINDA?

 

Det är dags för en analys av din nuvarande kapacitet!

En kapacitetanalys innebär att vi ser över din fysiska status.

Detta görs genom ett antal enkla tester som vi sedan jämför med under resans gång.

Syftet med detta är att på bästa sätt kunna följa upp dina resultat.

på så vis kan vi tillsammans se hur du utvecklas på vägen mot ditt mål.

 

Programskrivning

Utifrån behovs- och kapacitetanalysen gör vi sedan en plan tillsammans

för att du ska uppnå ditt träningsmål.

 

"Ett mål utan plan är bara en dröm"

 

Hur ofta vi ses bestämmer du själv. En del vill ses en gång i veckan,

andra trivs bäst med att ses lite mer sällan och träna mer på egen hand.

 

Vad fungerar för DIG?

 

Träningen 

Linda är med dig under hela träningspasset, där fokuset helt och hållet ligger på dig!

Hon hjälper dig att få träningen säker och rolig!

Ett stort fokus ligger på att du ska lära dig utföra övningar med rätt teknik

och bygga upp en hållbar kropp.

 

Linda peppar, håller i handen eller bromsar, allt efter vad just du behöver där och då! 

Varje träningstillfälle dokumenteras för att vi tillsammans ska kunna se framstegen och utvecklingen på resan mot dina mål. 

 

Uppföljning och tester

Genom att regelbundet följa upp och utvärdera tester

samt träningsresultat ser vi till att du är på rätt väg mot dina mål. 

För att uppnå goda resultat är variation viktigt i träningen.

Därför skriver Linda regelbundet nya träningsprogram

som är anpassade efter dig, dina mål och behov.

 

Som din PT finns Linda hela tiden vid din sida på resan mot målen ni satt upp. 

 

Du kan alltid höra av dig via sms 

eller via mail om du har några frågor eller funderingar.

Vi finns här för dig 24/7. 

 

Hur tränar vi?

Med oss har du möjlighet att välja vart du vill träna.

Kanske är du en person som trivs bättre med att träna ute än inne?

Eller du kanske vill variera din träning mellan att vara ute och inne?

Kanske skulle det passa bra att träna hemma i vardagsrummet?

 

Oavsett vad du väljer anpassar Linda sig efter dina behov och önskemål.