Personlig träning i grupp

Kanske vill du träna tillsammans med dina vänner/grannar/kollegor?

Dra ihop valfritt antal träningskompisar så kommer jag till vald plats och kör ett pass med er. 

 

Ev resetillägg tillkommer

2 100,00 kr